VTI National Transport Research Database

Batterisystem för hybridfordon (Battery System for HEV)

  • Johansson, Göran
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-01-01 -- 2009-12-30 ; 5365000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200603389
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha