VTI National Transport Research Database

DRIWS – Digital Runway Incursion Warning System (DRIWS – Digital Runway Incursion Warning System)

  • Didoff, Jonas
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-02-01 -- 2016-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/44712
Subject(s): Online resources: Abstract: Konceptuell studie inför ett pilotprojekt kring ökad säkerhet för flygplatser, baserat på ”Internet & Communication Technology” (ICT). Med detta underlag är sedan avsikten att, i ett följande steg, möjliggöra implementation av en fungerande demonstrator på ett par flygplatser.Abstract: Conceptual study for the pilot project on enhanced security for airports, based on the "Internet & Communication Technology" (ICT). With this backing is then the intention that, in a following step, enable the implementation of a working demonstrator on a pair of airports.
Item type:

Powered by Koha