VTI National Transport Research Database

Effektutvärdering av åtgärder mot obehörigt spårbeträdande

  • Forsman, Åsa
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-06-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/47213
Subject(s): Abstract: Trafikverket genomför en omfattande utbyggning av stängsel utmed järnvägen för att förbättra intrångsskyddet. Föreliggande projekt är en förstudie för att lägga upp hur Trafikverket skall följa upp effekterna av stängsling och framtida kameraövervakning. Tänkbara datakällor är tex Synergi (för personpåkörning) och Lupp (för obehörigt spårbeträdande)
Item type:

Powered by Koha