VTI National Transport Research Database

En modell för offentlig upphandling av underhållstjänster för järnväg (Public Procurement and Control of Railway Maintenance)

  • Bergquist, Bjarne
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2019-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/61658
Subject(s): Online resources: Abstract: Järnvägsunderhåll står inför stora utmaningar och förvaltaren av infrastrukturen, Trafikverket, ser över sin roll som beställare. För att uppdelningen mellan förvaltare och underhållsentreprenörer ska fungera krävs att ansvarsförhållanden, samarbetsformer, ersättningsformer etc. mellan aktörerna är tydliga, kända och accepterade. Detta projekt syftar till att stödja utvecklandet av en modell för offentlig upphandling av basunderhåll inom järnväg där såväl kostnad som kvalitetsdimensioner och entreprenörens innovationsmöjligheter beaktas och premieras. Målet är att studera befintliga upphandlingsmetoders konsekvenser samt att utveckla dessa så att även entreprenörens behov inlemmas – i syfte att främja effektivare resursanvändning, bättre affärsrelationer och innovativa underhållsmetoder.Abstract: The Swedish government has exposed the maintenance of the Swedish railway network for competition, and the trustee, Trafikverket, is currently Sweden's largest procurer in the civil engineering sector. This research project aims to study what changes, challenges and advantages different ways of procuring railway maintenance creates. The project is split into five sub-studies, including a literature review of previous research, archival studies of procured and completed railway maintenance contracts, a multiple case study of different types of procurements and contracts in Sweden, and two studies aiming to compare different types of procurements and contracts in Sweden and other countries through interviews and a large scale survey. Among the most important variables in these studies is if the contracts have led to contract disputes. Central actors within the client and contractor organizations will be interviewed and targeted in the survey to gain understanding of how different procurement strategies and contract forms affect their work and the cooperation results. Numerical information describing quality aspects of the procured contracts and its traffic such as availability, traffic intensity, delays due to maintenance etc. will also be collected. This data is then analyzed using statistical regression methods to generate testable hypotheses, such as if choice of procurement strategies affect cost efficiency, dispute probability, the maintenance quality etc.
Item type:

Powered by Koha