VTI National Transport Research Database

Idéstudie typ pilot. Citylogistik med Tomteboda godsbangård som bas (Guideline for city logistic according to example from the area of Stockholm)

  • Råberg, Hans
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-07-01 -- 2017-10-05 Registration number:
  • Trafikverket 2016/56903
Subject(s): Abstract: Idéstudien syftar till att med den i Stockholm centrala godsbangården Tomteboda som bas hitta alternativa miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportsystem för Storstockholm. Idéstudien är en pilot som skall vara omsättningsbar även på andra tätorter vid val av transportsystem.Abstract: The study is dealing with different types of logistik systems for the city and the environment of Stockholm. The study is targeting the most efficient logistic system dealing with milieu and pollutions as well as cost efficiency. The results will be formed to give guidelines for same type of planning in systems in other citys in Sweden.
Item type:

Powered by Koha