VTI National Transport Research Database

Spelapplikationer i samhällsplaneringen (Gaming applications in urban planning)

  • Bylund, Jon
  • Tension graphics AB, Svenskt företag eller organisation, 556577-4725
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-08-01 -- 2017-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/59308
Subject(s): Abstract: Bakgrund Projektet startades i slutet av 2014 FUDid: 5664, initialt med ett uppdrag att ta fram ett antal olika förslag på gamefieringsförslag för Trafikverket. Trafikverket har ibland svårt att nå ut med information till alla målgrupper på ett pedagogiskt och ”kul” sätt. Att få förståelse för Trafikverkets verksamhet till allmänheten och även internt är en utmaning. Tension fick i uppdrag att med relativt fria händer skapa ett antal förslag till hur denna kommunikation skulle kunna utvecklas, med gamefication som ledord. Tension tog initialt fram 9 spelförslag varav 4 (fetstil) valdes initialt av Trafikverket: • Trafikinformationsappen • Augmented maps • Arg Roads • Trebuchet • Road Defence • Trains in Time • Driver´s quiz • Plattan-i-Mitten • Trafikverket-Simulator Dessa 4 spelförslag presenterades i en mer utförlig rapport där Trafikverket beslutade att man skulle fortsätta med 2 förslag i TG1, Plattan-i-Mitten och Trains in Time. Mål: Utveckla 2 spelapplikationer, ”Plattan i mitten” och ”Trains in Time” för release mars 2019 (MS6). Spelapplikationerna ska vara möjligt att integrera mot varandra samt mot Trafikverkets infrastruktur för hämtning av relevant spelarinformation som historiska data. Detta projektet innefattar delen prototyp (TG2)Abstract: Background. The project started in late 2014 FUDid: 5664, initially with a mission to provide a variety of suggestions on gamefieringsförslag for Trafikverket. Trafikverket is sometimes difficult to get information out to all audiences in an educational and "fun" way. To get an understanding of Trafikverket's operations to the public and internally is a challenge. Tension was assigned to a relatively free hand to create a number of proposals for how this communication could be developed, with gamefication as catchwords. Tension initially took up 9 game proposals which 4 (bold) was chosen initially by the Swedish Transport Administration: * Trafikinformationsappen; * Augmented maps; * Cross Roads; * Trebuchet; * Road Defence; * Trains in Time; * Driver's quiz; * The plate-in-the-middle; * Transport Administration Simulator. These 4 games suggestions presented in a more detailed report which the Transport Agency decided that it would proceed with two proposals in TG1, plate-in-the-middle and Trains in Time. Goal: Develop 2 gaming applications, "plate in the middle" and "Trains in Time" set for release in March 2019 (MS6). Game applications should be possible to integrate with each other and the Swedish Transport Administration's infrastructure for retrieval of relevant player information as historical data. This project includes part prototype (TG2)
Item type:

Powered by Koha