VTI National Transport Research Database

Cykelkorsning (CYKO) (Cycle junction on rural roads)

  • Berg, Svante
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-06-30 -- 2022-03-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/55452
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att ta fram underlag för utformning av passager för cykel och gående i korsning på landsbygd som ger hög tillgänglighet och trafiksäkerhet. Projektet ska ta fram generella utformningsexempel för gång- och cykelpassager. I samband med några av TrV:s projekt ska utformning av gång- och cykelpassager göras samt utvärdering av effekter utföras. Projektets mål är att ta fram utformningsråd för passager för gång och cykel i landsbygdsmiljö på ”VGU-nivå”.Abstract: The aim of the project is to develop a basis for the design of passages for bicycles and pedestrians in intersections at rural environment that provides high availability and traffic safety. The project will develop general design examples for bicycle and pedestrian passages. In connection with some of TrV:s project design pedestrian and bicycle crossings and evaluate the effects performed. The project aims to develop design guidelines for pedestrians and bicycles in rural environment at "VGU-level”.
Item type:

Powered by Koha