VTI National Transport Research Database

Förstudie om ASEK/Samgods-värden för fartyg på inre vattenvägar (IVV) (ASEK/Samgods-values for ships on inland water ways)

  • Swahn, Joakim
  • M4 Traffic AB, Svenskt företag eller organisation, 556824-0401
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-02 -- 2017-02-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/40997
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet är utformat som en förstudie med syfte att presentera möjligheter till dataunderlag samt undersöka/analysera lämpliga alternativa metoder och samband för att kunna beräkna kostnadsparametrar för fartyg på inre vattenvägar (IVV-fartyg).Abstract: The project is an introductory study of sources of data and methods of analysis of operational costs of transportation by ship on inland water ways.
Item type:

Powered by Koha