VTI National Transport Research Database

Kartläggning av behov av åtgärder och styrmedel för ökad tillgänglighet i städer (Analysis of the need for measures and policy instruments to increase accessibility in urban areas)

  • Adell, Emeli
  • Trivector Traffic AB, Svenskt företag eller organisation, 556555-1701
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-09 -- 2017-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/42779
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att kartlägga behov av åtgärder och styrmedel för ökad tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel i städer i olika framtidsscenarier. Det kommer vara ett mycket viktigt underlag om det skulle föreslås i kommande infrastrukturproposition en större satsning på stadsmiljöavtal inom planperioden 2018-2029. Men även om så inte skulle bli fallet finns ett behov av att kartlägga behoven. Leveranser sker i form av en rapport. En delredovisning bör också ske vid Transportforum i januari 2017 eller annat lämpligt seminarium.Abstract: The objective of the project is to identify the needs of measures and policy instruments for increased accessibility by public transport, walking and cycling in cities in different scenarios of the future. The result will be a very important basis if there will be a larger focus on urban environmental agreements in the upcoming infrastructure bill for the planning period 2018-2029. But even if this would not be the case there is a need to identify the needs. An interim report should also be reported at Transportforum in januari 2017 or other appropriate seminar
Item type:

Powered by Koha