VTI National Transport Research Database

Cykelflöden Sverige (Bicycle flows in Sweden)

  • Berg, Svante
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-04-01 -- 2016-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/35184
Subject(s): Abstract: Projektet avser att uppdatera mätvärden för cykling. En undersökning genomfördes 2013-2014. Detta projekt avser att uppdatera dessa mätvärden utifrån 90 helårsmätningar för cykling.Abstract: The design and planning of bicycle infrastructure requires knowledge of bicycle flows. In 2013-2014 , there was an update of the cycle flows for this purpose. This project will update the bicycle flows with latest measurements. The purpose is to update the Swedish design guides on bicycle flows.
Item type:

Powered by Koha