VTI National Transport Research Database

Självläkande betong med miljövänligt bindemedel för en hållbar infrastruktur (Self-Healing Concrete with Environmentally Efficient Cementitious Systems for Sustainable Infrastructure)

  • Cwirzen, Andrzej
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-04-06 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/32506
Subject(s): Abstract: Målen med projektet är: 1. kunna verifiera självläkningsprocessen av sprickor i betong 2. verifiera effekten från självläkning på kloridinträngning och beständighet 3. utveckling av ”smart” självläkningsbetong 4. kunna beräkna CO2 reduktion och kostnadsbesparing för samhället Trots att självläkningsfenomenet är väl känt i betongsammanhang råder det en kunskapsbrist i hur processen egentligen sker, under vilka omständigheter den är mest effektiv, hur breda sprickor som kan läkas och om kloridinträngning (som är den enskilt största och mest kostnadsdrivande skademekanismen för betongkonstruktioner) kan minimeras. Trafikverket har nyligen förändrat kraven på anläggningscement och tillåter högre halter flygaska i cementet. Flygaska har erkänt god självläkande egenskaper som ytterligare motivering till projektet. För utförare är projektet viktigt då forskningen tydligt kommer att appliceras i verkligheten. Forskarna får också en direkt återkoppling vad som inte tidigare fungerat bra med slitbetong genom en nationell state-of-the-art på området. Forskningen kommer att användas för publicering internationellt såväl som i inhemska utbildningen av civilingenjörer. För trafikverket och entreprenörer inom brobranschen är det gynnsamt att ha bra långsiktigt alternativ till konventionell beläggning på brobaneplattor. Idag slitbetong som alternativ tveksamt ur ett beställarperspektiv då många broar tidigt uppvisat problem men man inte kan säkerställa vad orsaken till problemet har varit. För materialtillverkare (cement) är det viktigt hur de kan optimera sina betongsammansättningar för att minimera problem med slitbetong.Abstract: The main goal of this project is to develop a novel “smart” crack self-healing concrete based on new combinations of Portland cement based binders. The concrete enables a design and manufacture of transportation infrastructure which will be significantly more durable requiring less maintenance in comparison with existing technologies. The solution will thus be more cost effective and sustainable. The following project objectives have been identified: 1. Verification of the actual self-healing mechanism and effects of various exposure; conditions on speed and degree of self-healing process; 2. Verification of the effect on chloride intrusion and thus durability; 3. Development of smart crack self-healing concrete fulfilling requirements for normal and high strength concretes; 4. Determination of potential benefits in terms of lower CO2 emissions and cost savings. The project aims to address the research questions established in Section 2.3 regarding self-healing mechanism, possible widths of cracks to be healed, climate and environment conditions, estimations of CO2 and costs. Each research question will be studied by utilizing national and world-wide scientific experience and, as a very important input, know-how from practical engineers familiar with the problems
Item type:

Powered by Koha