VTI National Transport Research Database

Regional superbuss - samverkan som lärprocess (Regional super bus - collaboration as a learning process)

Sponsors, duration, budget: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Lunds universitet ; 2014-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • K2
Subject(s): Abstract: Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg – kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den regionala kollektivtrafiken. Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ eller komplement till järnvägsinvesteringar för att öka effektiviteten och attraktiveten för den regionala kollektivtrafiken. Region Skåne har sedan flera år drivit ett arbete med att utveckla nya koncept för regional busstrafik. I Skåne har åtta befintliga expressbusslinjer pekats ut som testbeddar för uppgradering till superbusstandard. Vi studerar Regional superbuss i flera olika projekt. I detta projekt studeras målbilder, förväntningar och eventuella kritiska problem i de organisationer som behöver samverka för att genomföra superbusskonceptet.
Item type:

Powered by Koha