VTI National Transport Research Database

Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare (Threats and violations of train crews and bus drivers)

  • Anund, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: AFA Försäkring ; 2016-01-01 -- 2017-12-31 Subject(s): Online resources: Abstract: Hot och kränkningar orsakar stress och är ett arbetsmiljöproblem, särskilt i storstadsområdena. Forskarna ska i Malmö och Lund intervjua 20 ombordanställda på Pågatågen och Öresundstrafiken, och 20 bussförare vid Skånetrafiken för att få en bild av vilken typ av hot och trakasserier som förekommer och om det finns ett samband med om de är män eller kvinnor, vilket etniskt ursprung de har och hur gamla de är. Forskarna ska analysera de rapporter om tillbud som finns och intervjua chefer om hur de arbetar för att minska hoten. Resultaten ska forskarna använda för att ta fram en strategi för hur förare och ombordpersonal bättre kan hantera hot och kränkande behandling i sitt arbete och vilka åtgärder arbetsgivaren kan genomföra för att ge medarbetare bättre förutsättningar att hantera hot och våldssituationer.
Item type:

Powered by Koha