VTI National Transport Research Database

Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden (Agent-based simulation of public transportation in urban areas)

Sponsors, duration, budget: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik ; 2015-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • K2
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av simuleringsmodell för att ge stads- och kollektivtrafikplanerare ett bättre stöd för beslut kring infrastrukturinvesteringar eller användning av olika typer av styrmedel.
Item type:

Powered by Koha