VTI National Transport Research Database

Optimering av rullningslagerfunktioner för axlar i trustrar (Optimization of rolling bearing functions for thruster shafts)

Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2015-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1202913
Subject(s): Notes: Ingår i Martec 2Abstract: Projektets mål är att optimera val av lager för trusteraxlar (truster: styrbar framdriftspropeller) och deras inbyggnad i en driftmiljö så nära som möjligt en riktig truster med sina särskilda smörjningsförhållanden, med fokus på: - Driftsäkerhet - krafttäthet - förutsägbarhet - energieffektivitet Ett lagers prestanda är väldigt beroende av prestandan i sitt sötningsmedel. Denna är också en högeffektiv markör och bärare av information gällande lagrets tillstånd. Därför är val av smörjningsmedel, hur det tillförs lagren och hur det underhålls viktiga parameterar för att garantera en säker, förutsägbar och effektiv lagerdrift. I detta syfte kommer: - olika produkter, existerande eller under utveckling, som lager och lagerutförande, beläggning, nya eller okonventionella smörjmedel, - olika lösningar, existerande eller under utveckling, i områden inbyggnad av sensor i lager, signalanalys, punktsmörjning, - eller existerande tillämpningar som inte har prövats i en trustermiljö, att analyseras på ett systematisk sätt för att studera hur de eventuellt samarbetar med varandra samt för att skapa riktning till en eller flera tänkbara lösningar som kommer att realiseras och testas i en ny truster konstruktion i projektets sista fas.Abstract: The objective of this project is to optimize shaft bearing selection and integration into thrusters for: reliability, power-density, predictability, energy efficiency. In an environment as close as possible to the actual thruster and lubricant operating conditions. The bearing performance is highly dependent on the lubricant performance. The lubricant is also a good vector of bearing conditions. Therefore, not only the choice of lubricant and the way it is delivered but also the way it is maintained are of significant importance to ensure a reliable, predictable and efficient operation of the bearings. For this purpose, the following tasks will be performed in a systematic analysis in order to study their interaction and generate one or more preferred solution paths in new thruster configurations yet to be designed and tested: bearings operation and performance baseline, assessment of bearing performance with new lubricants, assessment of bearings performance under improved lubrication systems (i.e. objective to minimize oil volume and usage), optimized bearing design and integration to thruster.
Item type:

Powered by Koha