VTI National Transport Research Database

Arktisk propeller ekosystem (Arctic thruster ecosystem)

  • Minami, Ichiro
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2015-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1202913
Subject(s): Notes: Ingår i Martec 2Abstract: Målet är att ge en rekommendation av smörjmedel för ”miljömässigt acceptabelt smörjningssystem” såsom raketmotorer med hänsyn till kemiskt innehåll och dess tribologiska egenskaper. Glycerol-vattenbaserade vätskor som alternativ för nästa generation ”naturliga smörjmedel” utvärderas. Förbättringar av smörjmedlets bevarande i kombination med för att skicket övervakas. 1. alternativa smörjmedel såsom mineralolja Särskilda tillsatser för syntetiska estrar har inte studerats hittills. Alternativa smörjmedel kommer att diskuteras mot bakgrund av driftsförhållanden för raketmotorer, strukturen på oljor och tillsatser samt deras innehåll. Särskild vikt kommer att läggas vid den kemiska strukturen hos antislitage- och extremtryckstillsatser för utmattningsläge. 2. Hållbara smörjmedel gjorda av 100% växtresurser. Denna uppgift syftar till att schemaläggningstesta glycerol-vatten smörjmedel för hydrauliska system. Särskild vikt kommer att läggas på förenligheten mellan smörjmedlet och materialet, inklusive tätningar. Resultaten kommer att analyseras för att förbättra de hydrauliska egenskaperna samt att tillämpa andra maskinelement såsom raketmotorer och växlar. Innan de genomför hydrauliska utvärderingen bör glycerol-vatten vätskor certifieras av ASTM procedurer som lämpliga hydrauloljor. 3. Smörjmedel baserat på åldring I allmänhet, antioxidanter är de snabbaste förbrukningstillsatserna jämfört med andra. Utarmning av dem kommer att övervakas av instrumentell analys i detta arbete. Uppgifterna om kemisk övervakning kommer att kombineras med resultat på fysiskt skick under övervakning för att förbättra noggranngeten för diagnos av smörjmedlets åldrande.Abstract: The objective is to give recommendation of lubricants för ”environmentally acceptable lubrication” systems such as thrusters with respect to chemical contents and their tribological properties. Glycerol-water based fluids as candidates for next generation “natural lubricants” are evaluated. Improvement I lubricant maintenance with combination to condition monitoring. 1. Lubricant candidates as mineral oil alternatives: Specific additive for synthetic esters have not been well studied so far. Candidates of lubricants will be discussed in the light of operation conditions of thrusters, structure of oil and additives, and their contents in formulation. Particular emphasis will be put on chemical structure of anti-wear and extreme pressure additives for fatigue mode.
Item type:

Powered by Koha