VTI National Transport Research Database

Framtida trafikinformation på stationer - demonstration kring hur ny kommunikationsteknik kan förändra trafikinformationen (Traffic information in railway stations in the future - a demonstration of how new communication technology can change traffic information)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-03-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/19614
Subject(s): Abstract: Den huvudsakliga uppgiften för FOI-uppdraget är att studera hur Trafikverket, tillsammans med intressenter, bör möta olika resenärsgruppers framtida behov av trafikinformation. Studieområdet är hur kommunikationsteknik kan utnyttjas och en demonstration ska göras på en utvald station.Abstract: The purpose is to study how the Swedish Transport Administration, together with stakeholders, should meet different passenger groups' future needs of traffic information. The area to study is how new communication technologies can be used and a demonstration site will be established in a selected railway station.
Item type:

Powered by Koha