VTI National Transport Research Database

UT i plankorsningar (UT in level crossings)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-03-02 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/20605
Subject(s): Abstract: Utvärdering och test av ny metod för ultraljudskontroll av räler i plankorsningar. Nuvarande besiktningsmetoder kräver att man lyfter ur vägbeläggningen genom plankorsningen för att man ska kunna bedöma hela rälens beskaffenhet under vägbeläggningen. Eventuella volymbortfall och rostangrepp undersöks idag okulärt av besiktningsman. Syfte: Syftet är att ta reda på om det är möjligt att använda denna metod för besiktning av räler i plankorsningar utan att behöva lyfta ur plankorsningarnas vägbeläggningar. Om metoden faller väl ut ger tillämpningen betydligt säkrare och tillgängligare anläggning. Förhoppningsvis kommer vi att än mer undvika ett antal framtida rälsbrott i plankorsningar då vi får träffsäkrare kännedom om hela rälens tillstånd. Mål: Ökad kännedom om tillståndet i anläggningen som leder till ökad trafiksäkerhet. Nytta: Planerbart och förebyggande underhåll infrias. Kostsamma och akuta underhållsåtgärder kan undvikas i större omfattning.Abstract: Evaluation of a new method for ultrasonic testing of rails in level crossings. Methods for inspections are today time consuming, rely on human factors and don not inspect the hole transverse rail profile for corrosion defects. The method today demands lifting of the upper surface in the level crossings. The purpose for the project is to find out if this new method is reliable for inspection of rails in level crossings with guided ultrasonic waves, without lifting (eg. non destructive) the upper surface. If we find the method reliable we can also have a higher availability and safety in the infrastructure. Hopefylly we can also expect less rail breaks in level crossings. The goal for the Project is to have higher knowledge of the state in the infrastructure which leads to higher safety. Advantages will be more preventive maintenance rather than uneffective and costly activities.
Item type:

Powered by Koha