VTI National Transport Research Database

Person- och godstransporter i ett växande e-handelsamhälle (Passenger and freight transport in an expanding e-commerce society)

  • Summerton, Jane
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2015-12-01 -- 2017-10-31 ; 3509080 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P412021
Subject(s): Abstract: Syftet med föreliggande studie är att generera fördjupad kunskap om e-handelkunders transportarbete och energieffektiva distributionslösningar för attraktiva e-handelserbjudanden. Projektet kommer att resultera i en beräkning av vilka potentiella energieffektiviseringsvinster som den ökade e-handeln kan få på lång sikt samt konkreta policyrekommendationer.Abstract: The purpose of this project is to generate new, in-depth knowledge on business models and logistics for food e-commerce and customers’ travel and behavioral patterns as a basis for providing reliable calculations of potential energy efficiencies. The project will also result in concrete policy recommendations for strengthening the contribution of e-commerce to long-term sustainability development in Swedish regions.
Item type:

Powered by Koha