VTI National Transport Research Database

Organiseringslogik i digitaliseringsprocesser: Utmaningar och möjligheter i skärningspunkten mellan informationsteknik, operativ teknik och verksamhet

  • Sandberg, Johan
  • Umeå universitet, Universitet eller högskola, 202100-2874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-10-01 -- 2016-02-29 Registration number:
  • Trafikverket 2015/108467
Subject(s): Abstract: Organiseringslogiker och ansvarsfördelning i verksamheter utgör en oerhört stor och viktig utmaning i ljuset av den pågående digitaliseringen. En betydande effekt av digitalisering är exempelvis att såväl externa som interna organisatoriska gränser blir alltmer diffusa och föränderliga. Digital teknik skapar bl.a. möjligheter för en mängd nya interna arbetsformer, kommunikationsformer med omgivande parter och värdeskapande processer. Vi ser också att digital teknik har kapacitet att upplösa många av de grundläggande hinder som lett oss fram till nuvarande organiseringslogiker. Med dessa möjligheter uppstår dock också nya typer av komplexitet. Denna övergripande utveckling blir än mer påtaglig när även operativ teknik (OT) blir digitaliserad. Antalet möjliga sätt att organisera och utföra aktiviteter har därmed ökat explosionsartat. Förstudien tar avstamp i denna utveckling och syftar till att identifiera och analysera strategiska möjligheter och utmaningar gällande organisering i skärningspunkten mellan Trafikverkets informationsteknik, operativ teknik och verksamhet.
Item type:

Powered by Koha