VTI National Transport Research Database

Kunskapsutveckling och kunskapsutbyte kring ’Livability’ mellan Sverige (Trafikverket) och USA (Department of Transportation) (Development and exchange of knowlegde on aspects of Livability between Sweden (Swedish Transport Administration) and US (Department of Transportation))

  • Newman, Emma
  • Sweco AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-9841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/104156
Subject(s): Abstract: Genom att utbyta kunskap, erfarenheter och metodik med varandra utvecklar vi ny kunskap och delar erfarenheter mellan länderna. Utbytet sker bl.a genom webinarier, möten över webben, och har olika teman utifrån en fastställd handlingsplan för 2015.Abstract: By exchanging knowledge, experience and methodology with each other, we develop new knowledge and share experiences between countries. Exchange is done among others through webinars, meetings over the Web, and have different themes based on the definition of a plan of action for 2015.
Item type:

Powered by Koha