VTI National Transport Research Database

Trafikanalys för arbeten i Tingstadstunneln 2015 (Traffic analysis for road works in the Tingstadstunnel 2015)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-03-11 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2011/77875
Subject(s): Online resources: Abstract: Inför underhållsarbetet i Tingstadstunneln genomfördes en noggrann analys av trafiksituationen. Analysen användes som utgångspunkt för de trafikåtgärder, information, skyltning m.m. som utfördes i samband med arbetena då ett tunnelrör stängdes över en helg. Kvarstående del i projektet syftar till att utvärdera analysen samt de åtgärder som gjordes för att kunna dra lärdom inför framtida liknande projekt.Abstract: Prior to maintenance work in the Tingstads tunnel, rigourous traffic analysis was implemented. The main point of this traffic analysis was to decide how to carry out temporary traffic arrangements in the best possible way during the time in which a main tunnel pipe was shut down over a weekend. What remains left to do in the project refers to an evaluation analysis as well as the decisions that were made in order to gain experience for future likewise projects.
Item type:

Powered by Koha