VTI National Transport Research Database

Drivkrafter för måluppfyllelse i kollektivtrafik (Incentives for attaining policy objectives in public transport)

  • Pyddoke, Roger
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-10-01 -- 2009-07-01 ; 800000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701375
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet är att anpassa och datasätta en modell för optimala ersättningar för minst en svensk huvudmans busstrafik och att skatta en optimal subventionsnivå och kontraktsutformning för trafiken. Målet är att de optimala ersättningarna prövas i ett verkligt avtal i Örebro län och eventuellt hos någon ytterligare huvudman. En modell som är anpassad för svenska förhållanden, konsekvensbeskriven och en tillämpning av modellen direkt anpassad för en eller flera huvudmän. Abstract: The aim of this project is to adapt and implement a model for optimal payments to bus contractors for at least one public transport authority and to estimate the optimal payments and contract form for the contract. The objective is to produce a proposal for a contract that will actually be applied in Örebro county and hopefully in some further public transport authority (PTA).
Item type:

Powered by Koha