VTI National Transport Research Database

Designdiagram för dynamisk kontroll av ballastfria järnvägsbroar (Design charts for dynamic control of non-ballasted railway bridges)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-19 -- 2016-07-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/101355
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med detta projekt är att ta fram s.k. designdiagram för dynamisk kontroll av vertikal acceleration på ballastfria järnvägsbroar för höghastighetsbanor. Dessa diagram kan användas för att i tidiga skeden avgöra om en föreslagen broutformning är lämplig avseende höghastighetståg, utan att behöva utföra tidskrävande dynamiska analyser.Abstract: The aim of this project is to develop so-called design charts for dynamic control of the vertical acceleration of the non-ballasted railway bridges for high-speed tracks. These charts can be used in an early stage to determine whether a suggested bridge design is appropriate regarding high speed trains, without having to perform time-consuming dynamic analyzes.
Item type:

Powered by Koha