VTI National Transport Research Database

Analys av icke avgiftsbelagt spår samt detaljering av växel- & spårslitage

  • Carlsson, Sven
  • Acando Consulting AB, Svenskt företag eller organisation, 556563-0554
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-11-01 -- 2015-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2014/97977
Subject(s): Abstract: Trafikverket har delat upp järnvägsanläggningen i två delar, En del som kallas sidosystem (Anläggning för tjänst) och en del som kallas huvudsystem. De olika delarna skall enligt befintlig lagstiftning prissättas på två olika sätt, men exakt vilka delar av anläggningen som hör till vilket system är idag inte helt klart. Trafikverket är i behov av öka sin kunskap om gränsdragningarna mellan systemen för att kunna definiera vilka delar av anläggningen som hör till vilket system. Detta är en förutsättning för att härröra kostnader till användande, ta fram ett kostnadsunderlag för användande och att kunna ta fram en prismodell för sidosystemet som baseras på principen självkostnad.
Item type:

Powered by Koha