VTI National Transport Research Database

Styrning för hållbarhet - förstudie (Governance for sustainability)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-10-29 -- 2016-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/93814
Subject(s): Abstract: Studien ska ge en nulägesbild av hur den externa och interna styrningen av Trafikverket ser ut kopplat till hållbarhet. För beskrivning av begreppet hållbarhet kan SUNRAs 26 områden användas kompletterat med de områden som där saknas.
Item type:

Powered by Koha