VTI National Transport Research Database

Verktyg och stöd till implementering av innovationer (Tools for implementation of innovations)

  • Björkman, Hans
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-07-01 -- 2016-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/91841
Subject(s): Abstract: Det finns ett stort och tydligt behov av att pröva och skapa metoder och processer för implementering av innovationer i Trafikverkets miljö. Syftet med detta projekt är att utveckla en generisk modell för ”idea management & innovation implementation”, med vida användningsområden inom och utanför Trafikverket. Inom stora delar av samhället – inte minst inom statsförvaltningen – finns behov av bättre fungerande implementeringsprocesser. Det blir allt svårare att skilja mellan olika typer av innovationer: inkrementella och radikala, produkt-, tjänste-, processinnovationer m.m. Taget detta i beaktande, kommer detta uppdrag att söka fokusera vid innovationer som berör tjänster och gemensamt värdeskapande med Trafikverkets intressenter.Abstract: There is a for test of new methods and processes regarding implementation of innovations in Trafikverket. The purpose of this Project is to develop a generic model for "idea management & innovation implementation" within and outside Trafikverket. There is a need for better models för implementation. This projcet will focus om innovations reagarding services and value based work in value networks.
Item type:

Powered by Koha