VTI National Transport Research Database

Verktyg för beräkning av miljöpåverkan och effektivitet i transportsystem (Analysis tool for calculating environmental impact and efficiency of transport systems)

  • Fridell, Erik
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-12-01 -- 2012-11-30 ; 4764000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200904345
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha