VTI National Transport Research Database

Mätningar av ytbehandlingars eventuella defekter (Measurement of surface treatment defects)

  • Göransson, Nils-Gunnar
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Subject(s): Abstract: Ytbehandlingar är en av de vanligast förekommande beläggningstyperna på det statliga låg- q och mellantrafikerade vägnätet. De är resurssnåla och kostnadseffektiva. De problem som idag förknippas med ytbehandlingar är i första hand stenlossning och blödning, framförallt under den första tiden efter utförandet. Projektet syftar till att ta fram en objektiv metod för att upptäcka eventuella defekter. Metoden bygger på data som samlas in från Trafikverkets vägytemätningar. Metoden bygger vidare på en tidigare ansats att detektera stensläpp från bullerreducerande beläggning som visat sig mycket framgångsrik.Abstract: Surface treatments are among the most common coating types at the state low and medium volume roads. The problems associated with surface treatments are primarily fretting and bleeding. The project aims to develop an objective method to detect any defects. The method is based on data collected from the Swedish Transport Administration road profile measurements. The method builds on a previous attempt to detect the stone drop from noise-reducing pavements.
Item type:

Powered by Koha