VTI National Transport Research Database

Kartläggning och övervakning av signalmiljö (Mapping and monitoring of signal environment)

  • Englund, Gerd
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-11-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2015/89775
Subject(s): Abstract: Konventionell kontroll av signalmiljön sker idag med handhållen spektrumanalysator, vilket kräver personal på plats och kan bara genomföras under begränsad tid och oftast inte innan en störning rapporterats. I detta projekt vidareutvecklas ett system för kontinuerlig övervakning av relevanta frekvensområden – i första hand GPS. Systemet är autonomt både avseende datainsamling och klassificering/analys och resultaten blir tillgängliga för systemägaren i realtid. Projektförslaget bygger vidare på arbete som gjorts i samarbete mellan Swedavia och FOI, och som publicerats på nationell säkerhetskonferens och internationell vetenskaplig konferens. Syftet är att utveckla system för kartläggning av förekomst av elektromagnetiska interferenser i prioriterade frekvensband – till exempel GPS, elektronisk utrustning - på Swedavias flygplatser som har stor flygsäkerhetspåverkan baserat på förberedande utvecklingsarbete genomfört under 2014. Målet är att skaffa en kvantifierad kunskap om hur signalmiljön ser ut, samt bygga kunskap om hot och metoder för att skydda system. Detta så att störningar kan undvikas på kritiska system som påverkar flygsäkerheten på Swedavias flygplatser. Skriftlig och muntlig rapportering för spridning inom Swedavia och i forumet ”Samråd i radiofrågor gällande flygplatser och närområden”, och övriga berörda myndigheter. Vetenskaplig publicering i samverkan med inblandade aktörer för att nyttiggöra innehållet utanför kretsen ovan och grunda för möjlig internationell framtida samverkan.
Item type:

Powered by Koha