VTI National Transport Research Database

Förstudie funktionskrav avvattningssystem (Prestudy of dewatering performance requirements)

  • Hansson, Klas
  • Tyrens AB, Svenskt företag eller organisation, 556194-7986
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-10-01 -- 2016-09-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/72570
Subject(s): Abstract: Uppdraget begränsas till de befintliga dokumenten TK/TR Avvattning samt MB310. - identifiering av utförande- resp funktionskrav i TK/TR Avvattning samt MB310, - identifiering av utförandekrav som bör gå att omforma till funktionskrav, och om möjligt ge exempel på tänkbara funktionsmotsvarigheter, - projektet ska även belysa de fall där funktionskrav inte förefaller vare sig möjligt eller lämpligt, samt motivera varför.
Item type:

Powered by Koha