VTI National Transport Research Database

Utbildningar baserade på gjorda erfarenheter ombord och analyserade driftsvärden (Educations based on onboard experiences and analysed performance data)

  • Carlsson, Carl
  • Svensk Rederiservice AB, Svenskt företag eller organisation, 556382-7301
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2015-03-02 -- 2016-11-30 ; 2667000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P395581
Subject(s): Abstract: Sjöfarten bedöms idag, bl a genom en snabb teknikutveckling, ha en energieffektiviseringspotential i storleksordningen 30%, jämfört med de förutsättningar som fanns för 10 år sedan. Projektets mål är att ta fram ny kunskap för att säkerställa att potentialen för effektivisering av sjöfartens energianvändning tillvaratas.
Item type:

Powered by Koha