VTI National Transport Research Database

Hållbar och energieffektiv regionallogistik i Mälardalen (Sustainable and energy efficient regional logistics in the Stockholm-Mälaren region)

  • Bark, Peter
  • TFK-TransportForsK AB, Svenskt företag eller organisation, 556254-9468
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2015-03-02 -- 2016-12-31 ; 1800000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P395361
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att kartlägga möjligheterna till att flytta över regionala godsflöden i Mälardalen från vägtransporter till sjö- och järnvägstransporter och på det sättet öka energieffektiviteten av transporterna. Ett logistiskt system kommer tas fram, vilket inkluderar allt från fartyg, hamnverksamhet, terminaler, lasthantering och tåg som går i skyttel mellan hamnar och omlastningspunkter inåt landet.Abstract: The aim of the study is to develop a regional logistic system based use of barge or regional railway transports and in this way increase the energy efficiency of the transports. The extent of the import and export flows through the ports of the region will be mapped and the possibilities for shift them to rail or inland waterway transportation will be studied. A logistic system based on simple and cost-effective vessels, quays, terminals and cargo-handling equipment will be proposed. It will be integrated with the regional rail transport by so called rail shuttles which connect the ports with inland terminals and unloading points. Such a trimodal regional logistics system can contribute to a transition to a sustainable transportation system by increased energy efficiency and reduced greenhouse gas emissions.
Item type:

Powered by Koha