VTI National Transport Research Database

Energieffektivare sjöfart genom minskad skrovpåväxt (Increased energy efficiency in ships through reduced hull fouling)

  • Granhag, Lena
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2015-01-01 -- 2017-06-30 ; 2963000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P395121
Subject(s): Abstract: Den energi och mängd bränsle som behövs för framdrift av fartyg påverkas av många olika faktorer. En betydande faktor är skrovets kondition och grad av marin påväxt (biofouling). För framdrift av ett fartyg med påväxt behövs 15-20% mer kraft i jämförelse med ett nymålat skrov utan påväxt. Syftet med detta projekt är att optimera metoden för borstning av fartygsskrov, som leder till reducerad bränsleförukning och mindre utsläpp av klimatgaser för fartyg.Abstract: The energy and bunker consumption in a ship is dependent on several factors. Condition of the ship hull and degree of marine growth (biofouling) on the hull is an important factor. A hull with biofouling requires 15-20% more power for propulsion than a newly painted or maintained hull. Ship hulls are cleaned with brushes inbetween painting but the optimal frequency and forces needed for cleaning of the hull have not been investigated. The aim of this project is therefore to optimize the method for in water hull cleaning. Through pro-active brushing of the first stages of marine growth, there is great potential to avoid further biofouling and increased friction. With less biofouling on the ships the energy requirements and fuel consumption will decrease which means savings both for economy and the environment.
Item type:

Powered by Koha