VTI National Transport Research Database

Utveckling av modell för systematisk informationsinhämtning och resultatspridning av FoU för området energieffektivisering inom transportsektorn (Development of a model for systematic information retrieval and dissemination of R&D for the field of energy efficiency in the transport sector)

  • Sandstedt, Birgitta
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2014-12-01 -- 2017-10-31 ; 530000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P395101
Subject(s): Abstract: Projektets mål är att utveckla en webbaserad modell för inhämtning, strukturering, analys och utvärdering av programområdets FoU. Modellen omfattar uppbyggnad och utvärdering av ett stöd, som för de inblandade aktörerna ska innebära minskad risk för dubbelfinansiering, enklare att identifiera områden där mer/ny forskning behövs samt att hitta samarbetspartners, stöd i arbetet med att ta fram underlag för analyser/synteser etc. Modellen ska också visa på olika sätt att sprida FoU med en ökad exponering av området även internationellt så att samarbete och nätverkande stimuleras. Projektet omfattar en state-of-the-art där både nationella och internationella resultat publicerade de senaste fem åren samt pågående forskning redovisas.Abstract: The aim is to develop a model for collecting, structuring and disseminating R&D mainly covering the program's output. The model includes a proposal for a subject portal which in different ways would support the various actors: reduce the risk of double funding, make it easier to identify areas where more/new research is needed and find potential partners, be a source of information for analysis/synthesis and for content planning of seminars, workshops, conferences, etc. The model will also demonstrate ways to disseminate the R&D internationally to stimulate collaboration and networking. The project includes a state-of-the-art in which both national and international results published in the last five years and ongoing research projects related to the program’s subject areas are covered.
Item type:

Powered by Koha