VTI National Transport Research Database

Energieffektivitet vid fartygsanlöp (Energy efficiency of ship calls)

  • Winnes, Hulda
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2014-09-01 -- 2016-05-31 ; 1702128 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P388811
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att kartlägga den totala energianvändningen för sjöfarten till och från Sverige med hänsyn till förutsättningarna för olika typer av fartyg och sjöfart samt att analysera de olika fartygstypernas bränslebesparingspotential i åtgärder som minskar fartygens tid och bränsleförbrukning i hamn. Minskad tid i hamnen ger möjlighet till långsammare överfarter, vilket kan sänka bränsleförbrukningen drastiskt.Abstract: Shipping contains a diversity of ship types and various transport arrangements. In this project we consider these differences in a detailed analysis and mapping of the energy use in shipping to and from Sweden. The project also describes the fuel saving potentials for various ship types through measures that reduce their time and fuel consumption in port. Previous studies have shown that measures aimed at streamlined, short port calls are often cost efficient. This efficiency is explained as a short time in port allows for slower voyages, which can reduce fuel consumption drastically. The results include an estimate of the total potential to reduce fuel consumption in Swedish shipping and port activities from these measures.
Item type:

Powered by Koha