VTI National Transport Research Database

Systemeffekter på energiförbrukning i gods- och persontransporter vid ökad e-handel (System effects regarding energy consumption in freight and passenger transport due to increased e-commerce)

Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2014-08-15 -- 2016-12-31 ; 2121000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P389441
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att utveckla och testa ett analytiskt ramverk för att studera systemeffekter av e-handel och hemleverans i tätbebyggda områden med fokus på godstransporter och skärningspunkten med persontransporter. Ett delsyfte är att öka kunskapen om hur energianvändning och avgasemissioner påverkas av förpackningssystemets utformning vid e-handel.Abstract: E-commerce and various home delivery systems have great relevance for improving the energy efficiency in the transport sector. Essential potentials exist if e-commerce and the home delivery systems result in reduced number of car trips by a shift to more energy efficient modes of transport and/or favour for more efficient freight transport. There are few studies with a holistic perspective. The main objective of this project is to develop and test an analytical framework studying the system effects of e-commerce/home delivery in urban areas with a focus on freight transport and its interaction with passenger transport. A subsidiary aim is to increase the understanding of the unexplored effects of the packaging factor on energy-efficient transport solution in e-commerce. The knowledge in the project will be developed by synthesizing literature, interview studies and system analysis.
Item type:

Powered by Koha