VTI National Transport Research Database

Pilotstudie - Energieffektivisering av jordbrukets logistik (Improving energy efficiency of agricultural logistics – a pilot study)

  • Engström, Jonas
  • JTI - Institutet för jordbruks och miljöteknik AB, Svenskt företag eller organisation, 556772-8026
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2014-06-30 -- 2015-11-30 ; 1244511 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P389551
Subject(s): Abstract: Projektet, som utförs av JTI i samverkan med LRF och Lantmännen Växtråd, syftar till ta fram ny kunskap samt analysera och utvärdera olika metoder för att energieffektivisera logistiken av jordbruksgårdars transporter. Detaljerade analyser av några olika lantbruk kommer utföras och beräkningsmetoder tas fram som utvärderar påverkan på energianvändning, koldioxidutsläpp och kostnader.Abstract: Farming operations involve the transport of large quantities of seed, fertilizers and harvested products which must be utilized efficiently in order to maximize potential profitability. There is a need to find methods and tools to increase efficiency in transportation logistics both within the farm and between customers and suppliers. This project, carried out by JTI in collaboration with LRF and Lantmännen Växtråd, will develop tools for improving the efficiency of transportation logistics at the farm-level with the goal of improving economic and environmental sustainability of the Swedish agricultural sector. Detailed analysis of all transportation logistics will be conducted on pilot-study crop and dairy farms. Possible changes will be identified and modeled to evaluate in terms of energy consumption, carbon footprint and costs. The project will also provide a quantification of current farm-related transportation logistics and the potential for improving its efficiency in Sweden.
Item type:

Powered by Koha