VTI National Transport Research Database

Det femte bränslet -- Energieffektivisering genom “effektiv godstransport i hållbara städer” (The Fifth Fuel -- Energy efficiency through "Effective freight transport in sustainable urban areas")

  • Halldorsson, Arni
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2014-06-01 -- 2017-10-30 ; 4717371 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P388721
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utveckla ny teknik för att möta ställda mål för godstransporters miljöpåverkan på stadsmiljön. Det finns överkapacitet i godstransportsystemet i urbana miljön i form av outnyttjade fordon och på grund av begränsad samverkan mellan transportköpare och transportör. Denna potential kan användas för att möta behovet for ökade godstransporter och kravet om energieffektivisering. De positiva effekterna i form av effektivisering av godsflöden och resurskapaciteten är i sig själv en konkurrenskraftig energiresurs som ska analyseras: ’det femte bränslet’.Abstract: Policies, new technology (e.g. vehicles, fuel) and intermodal transport are insufficient to tackle the high environmental targets of urban freight transport. Considerable excess capacity is available in the freight transport system; underutilized capacity of vehicles and limited cooperation between transport providers and buyers. This potential can be used to meet the increased demand for freight transport and energy conservation and improved energy efficiency. Through concept development and case studies of urban supply chains this project aims to create new knowledge and research environment, as well as actionable knowledge in the form of methods and principles through which the freight transport sector can identify the potential of “where” as well as “how” it can be brought to life. The positive effects of effective flow of material and resource utilisation are in themselves a competitive energy resource: the ‘fifth fuel’.
Item type:

Powered by Koha