VTI National Transport Research Database

MarkMiljöskydd för ökad ResursHushållning (MMöRH)/Applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekter på markmiljön (Applicera) (Applicera)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2018-01-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/59265
Subject(s): Abstract: Målet med Applicera är att utveckla en lättanvänd metodik som kan användas för att bedöma risker för markmiljön på förorenade platser och där relevanta markfunktioner beaktas. http://projects.swedgeo.se/APPLICERA/Abstract: The goal of applying is to develop an easy to use method that can be used to assess risk for the soil environment of contaminated sites and , where relevant soil functions considered.
Item type:

Powered by Koha