VTI National Transport Research Database

Remote vehicle data collection and visualization (Remote vehicle data collection and visualization)

  • Sundalen, Anna
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-11-01 -- 2015-12-31 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201203677
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att studera metoder för trådlös mätdatainsamling i bil. Insamlad data skall bearbetas på ett sådant sätt att den kan återmatas och visualiseras för att utgöra ett beslutsstöd inom produktutveckling för kontinuerlig förbättring av nya och befintliga lösningar i bilen. I projektet studeras egenskaper och funktionalitet relaterat till HMI med målsättningen att skapa verktyg för snabb utveckling av kundanpassad funktionalitet med fokus på säkerhet, miljö och användarupplevelse. Förväntade effekter och resultat: Målsättningen är att, hitta en kostnadseffektiv lösning som inte i någon större utsträckning ställer ökade krav på komponentkostnaden i bilen. återmatningen av fältdata skall vara snabb, lättillgänglig och visualiserad på ett pedagogiskt sätt utan behov av expertstöd. Lösningen skall ligga i linje med Volvos integritetspolicy där hänsyn tas till kundupplevelse samt lagkrav på olika marknader. Planerat upplägg och genomförande: Projektet avser bygga vidare på de koncept för mätdatainsamling som utvecklats inom SIGYN II. Arbetet kommer göras iterativt där ett antal use case skall lägga grunden för vidare kravställning. Use case med grundläggande behov kommer identifieras och bearbetas i en första iteration. Lärdomar från iteration 1 bearbetas vidare i iteration 2. Arbetet är uppdelat i fyra delar som består av Projektledning, Användarfall och integritetsanalys, Systemdesign samt Metoder för datamining och visualisering.Abstract: Goals/targets: The project aims is to further develop the techniques for remote data measurement that was developed within the SIGYN II project. Methods for how to process and visualize data sets in a simple manner will be studied. Presentation of data shall be a decision support for user driven product development of new and existing solutions in the car. The project will study attributes and functionality related to HMI with focus on safety, environment and user experience.
Item type:

Powered by Koha