VTI National Transport Research Database

Innovativa vägsensorer för effektivare vinterdrift, ökad trafiksäkerhet och en renare miljö (New road sensors for efficient winter maintenance, increased traffic safety and cleaner environment)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-12-01 -- 2011-03-31 ; 516000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200904328
Subject(s): Abstract: Förväntningen är att system ska vidareutvecklas så långt att de kan testas för användning av potentiella kunder. Nyckeln för att göra detta är teknisk utveckling efterföljt av mätkampanjer för att verifiera systemens duglighet. Mätkampanjerna ska i högsta möjliga mån ske tillsammans med potentiella kunder.Abstract: The aim of the project is to develop innovative technologies and system for support of more efficient winter road maintenance and a cleaner environment. The main objective is to develop and implement three systems which can fulfill the aim of the project. The expected results are that the systems can be advanced for implementation by potential customers. The key to fulfill this is research and development followed by field trials to verify the capability of the systems. The field trials will to the highest possible degree be performed in cooperation with potential customers.
Item type:

Powered by Koha