VTI National Transport Research Database

Förstudie Maskinstyrd fräsning av belagd vägbana (Preliminary study machine-controlled milling of paved roadway)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-10-20 -- 2015-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2015/50504
Subject(s): Abstract: Projektet behöver klarlägga om Trafikverket anser att en jämnare beläggning har ett ekonomiskt och säkerhetsmässigt värde. Det bör även klarläggas om en jämnare beläggning ger en ökad livslängd. Projektet ska även utreda hur mycket Trafikverket är villig att betala för dessa mervärden. Projektet ska utreda om nuvarande upphandlingsmetoder skapar incitament för en jämnare beläggning, samt även se om det finns möjlighet att skapa större incitament för detta. Projektet ska undersöka om och på vilket sätt Trafikverket skulle kunna medverka i utvecklingen av en maskin för styrd fräsning av belagd vägbana. En litteraturstudie för att se om det finns ett redan utvecklat system utomlands och om det går att tillämpa i Sverige. Förstudien ska även studera om det finns möjligheter att öka säkerheten för den personal hos entreprenörerna som i dag vistas i vägområdet i samband med fräsning.
Item type:

Powered by Koha