VTI National Transport Research Database

Tillförlitlig användning av kolfiberkompsiter i vägmiljö (Reliable performance of carbon fibre reinforced polymer composites (CFRP) used in road environment)

  • Jönsson, Dan
  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-04-01 -- 2016-03-31 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201204637
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet ger den kunskap som krävs för en säker implementering av CFRP i lastbärande konstruktioner. Det övergripande målet är lättviktteknik och CO2-reduktion. Specifika mål är: - Verifierad model för livslängdsprediktering av CFRP i vägmiljö. Modellerna baseras på de dominerande skademekanismerna och verifieras med accelererad klimattestning samt fältexponering. - Kostnadseffektivt korrosionskyddskoncept vilket krävs för att förhindra galvanisk korrosion i CFRP-metallförband. - Kostnadseffektivt skydd av CFRP ytan för att förhindra degradering p.g.a. vägmiljö. Förväntade effekter och resultat: Bidra till: - Implementering av ny CFRP teknik i bilar - att uppnå miljömålen 2020 - Konkurrenskraftiga produkter som säkrar fordonsproduktion i Sverige. Planerat upplägg och genomförande: Projektet genomförs i 8 arbetspaket med delprojektledare från forskningsinstitut och företag. Företagen deltar med krav, exponeringar, testmaterial, eventuellt ytbeläggning. Instituten bidrar med analyser, kartläggningar och modeller.Abstract: Goals/targets: Carbon Fibre Reinforced Composites are identified as a major enabler for next generation of vehicles due to superior high strength/low weight ratio. A CFRP car body had potential to meet CO2 targets for 2020 by 50% weight reduction. However, several challenges need to be overcome: Experience is lacking from CFRP performance after exposure to aggressive road environment. Structural integrity must be ensured for long service life; FRP surfaces need protection to prevent ingress of moisture and salt.
Item type:

Powered by Koha