VTI National Transport Research Database

Life On Board (Life On Board)

  • Nilsson, Henrik
  • Kongsberg Automotive AB, Svenskt företag eller organisation, 556532-2145
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-04-01 -- 2015-09-30 ; 1312249 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201204617
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektets huvudsyfte och mål är att överbrygga kunskapsgapet hur människan interagerar med nya typer av elektriska växelförare. Förväntade effekter och resultat: Genom att uppnå projektets mål så kommer detta vara en hjälp att undvika trafikolyckor orsakade av oväntade bilbeteenden, alltså förbättrad säkerhet för förare, passagerare och oskyddade medtrafikanter. Planerat upplägg och genomförande: Kongsberg Automotive (KA) är huvudsökande och kommer tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Volvo Cars genomföra projektet under perioden 2013-2015. Projektet kommer delas in i 3 faser, Forskningsfasen, Utvärdering av koncepten samt Delgivning av resultat fasen.Abstract: Objective and Goal: The project main objective is to bridge the knowledge gap on human interaction with novel types of shift by wire gear selectors. Result and Expected Effects: Achieving the main objective will help in avoiding accidents caused by unexpected behavior of road vehicles, thus improving safety for drivers, passengers and unprotected road users. Approach and Implementation: Kongsberg Automotive (KA) are the main applicant and will together with Luleå University of Technology and Volvo Cars drive the project during the time period 2013-2015. The project will be divided in three major phases, Research, Concept evaluation and Dissemination phase.
Item type:

Powered by Koha