VTI National Transport Research Database

Säkerhet för baksätet fokus på åkande från 3 år till 5e percentilens kvinna i frontal- till sidokollision, del 2 (Rear seat safety focusing occupants from 3 years to 5th percentile female in frontal to side impacts, part 2)

  • Jakobsson, Lotta
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2013-01-01 -- 2015-12-31 ; 0 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201203668
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Det övergripande syftet är förbättra säkerheten för barn (4år till små vuxna) i baksätet i personbilar, samt att bibehålla och stärka Sverige som ett nav för barnsäkerhetsforskning. Specifika mål är att utveckla utvärderingsmetoder och ta fram principer för utveckling av skyddssystem, med hänsyn även taget till påverkan av barnets normala beteende vid bilåkning, samt deras rörelser vid en eventuell bilmanöver som kan föregå en krock. Förväntade effekter och resultat: Med fokus på verklig säkerhet lyfta utvecklingen av barnsäkerhet och säkerhet i baksätet till utvärdering utöver standardiserade krockprov. Med ny kunskap om hur barn beter sig i bil vid normal körning samt vid undanmanöver skapa förutsättningar för nästa generation skydd. Projektet kommer producera 2 doktorer och många publikationer i ett nära samarbete med internationella forskare. Kunskap kommer att byggas om skyddsprinciper och sätt att utvärdera. Resultaten kommer att medföra minskning av skador för barn i bil samt stärka vår position som ledande i barnsäkerhetsforskning. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kombinerar körstudier med barn i baksätet med matematisk simulering av barnens rörelser, där även olika parametrar påverkan kan studeras. Detta kompletteras med krockprov för att utvärdera barnkrockdockornas förmåga att återskapa viktiga egenskaper från verklig säkerhet. Baserat på detta tas underlag för optimalt skyddande av barn i verkligheten fram, som underlag för utveckling av nästa generation barnskyddssystem samt som underlag för påverkan av kommande lagkrav och standarder. Som en del i projektet kommer en internationell workshop hållas.Abstract: Goals/targets: This project is about real world safety addressing child safety beyond standardized test scenarios and will provide a competence sharing platform in the fields of child and rear seat safety. A special focus is on the pre-crash behaviour of children and the influence on their protection. Beside front-line publications, the results include two PhD, international network, protection principles as well as input to standards and regulations. The results will enable reduction on child occupant injuries and help maintain Sweden as a child safety hub, contributing to the global agenda.
Item type:

Powered by Koha