VTI National Transport Research Database

SAFER Etapp 3 (SAFER-Vehicle and Traffic Safety Centre)

  • Nilsson-Ehle, Anna
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-04-01 -- 2016-03-31 ; 2500000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 201201597
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Projektet ska genomföra den tredje etappen av SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers. Centrat har funnits i 6 år och är placerat på Lindholmen Science Park i Göteborg. Genom excellent multidisciplinär forskning och samverkan bidrar SAFER till att eliminera allvarliga och dödande skador och gör de svenska aktörerna - samhället, industrin och akademin - till världsledare inom fordons- och trafiksäkerhet. SAFER är också en "öppen innovationsmiljö" med i nuläget 26 parter. Förväntade effekter och resultat: Under de fyra kommande åren förväntas följande uppnås: *Synliga och mätbara resultat i verklig trafik * blivit ett erkänt nationell nav för svensk fordons-och trafiksäkerhetsforskning *vunnit erkänsla som en världsklass forskningsmiljö för fordons och trafiksäkerhet * ha de partner och de internationella samarbeten som krävs för att nå visionen och effekterna ovan * ha en balanserad projektportfölj och en långsiktig finansiering av kärnverksamheten. Planerat upplägg och genomförande: Projektplanen finns beskriven i Verksamhetsplan för etapp 3 och bygger på den struktur och de processer som SAFER byggt upp hittills. SAFER styrelse har det strategiska ansvaret och den operativa ledningen består av föreståndaren och de fyra referensgruppsledarna. Dessa leder utvecklingen av var sin projekportfölj - Precrash, Crash, Postcrash och Traffic Safety Analysis. Vidare finns 12 kompetensområden för att utveckla en robust och komplett kompetensbas med bidrag från alla parter. SAFER har egna lokaler som ska fortsätta vara en kreativ miljö med verktyg för öppen innovation.Abstract: Goals/targets: This project is the third stage of SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers. The centre is six years old and situated in Lindholmen Science Park in Göteborg. SAFER provides excellent multi-disciplinary research and collaboration significantly contributing to elimination of fatalities and serious injuries, making the partners from society, academy and industry world leaders in vehicle and traffic safety. SAFER is an open innovation environment with presently 26 partners.
Item type:

Powered by Koha