VTI National Transport Research Database

Flexibel HMI arkitektur (Flexible HMI architecture)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-05-01 -- 2010-03-01 ; 5834500 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701612
Subject(s): Abstract: Projektets huvudmål är att utveckla en flexibel HMI plattform för att klara den snabbt ökande funktionaliteten hos såväl bilmonterad som bärbar utrustning. Projektet kommer att undersöka viktiga trender inom HMI som centralisering, differentiering och skalbarhet. Resultatet är viktigt inte bara för att minska den mentala belastningen på föraren utan också för att öka fordonstillverkarens förmåga att differentiera produkten samtidigt som stora volymer kan tillåtas genom att utnyttja många plattformar och modeller.Abstract: The main objective of the project is to develop a flexible HMI architecture that is capable of better handling the increasing magnitude of new functionality enabled by on-board systems as well as nomadic devices. The project will address the core HMI trends of centralization, differentiation, and scalability in a concerted effort. This is important not only to minimize the risk of cognitive load but also to increase vehicle manufacturers´ capability to differentiate and scale product offers across different platforms and models.
Item type:

Powered by Koha