VTI National Transport Research Database

Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg (Energy efficient short distance bulk transports on road)

  • Bark, Peter
  • TFK-TransportForsK AB, Svenskt företag eller organisation, 556254-9468
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2012-06-01 -- 2014-06-30 ; 950000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 357221
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets mål är att på sikt minska bränsleförbrukning, negativa miljöeffekter, trängseleffekter och kostnader för kortväga massgodstransporter på väg. Målet är att massgodsfordon på tio års sikt skall vara 20 procent mer energieffektiva. Projektet genomförs som en explorativ studie där frågeställningarna behandlas och fördjupas efterhand. Metoden är kvalitativ med visst inslag av kvantitativa data i form av indata till analysen och syntesen. Projektet kommer i huvudsak att utgöras av en fallstudie där massgodstransporter och dess fordon studeras. Kvaliteten på de data som samlats in säkerställs genom att flera olika aktörer intervjuas samt deltar i bearbetningen av data.Abstract: Short-distance goods transport does not have any realistic alternative modes of transport. Simultaneously, these constitute a substantial part of the transported goods volume where bulk goods form a significant subset. The vehicles used in those shipments have special requirements and opportunities that are important to consider in terms of development. The project aims at streamlining bulk road haulage by a system-level investigation of the most advantageous improvement measures that can be done in the short and long term through an interdisciplinary synthesis project. The main parts are: Inventory of vehicle fleets within the bulk segment; Inventory of today's and tomorrow's propulsion systems and fuels for bulk freight; Identification of success factors. Furthermore, the effects of changing dimensions, configurations and weights of vehicles will be analysed. Altogether, the expected economic, energy, environment and congestion-related aspects will be elucidated and analysed.
Item type:

Powered by Koha