VTI National Transport Research Database

Demonstration av gröna parkeringsköp – framtidsmodell för den täta och klimatsmarta staden och centrumkärnan (Demonstration of green parking purchases - a model for the dense and climate smart city of the future)

Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2012-06-25 -- 2013-11-15 ; 4000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 359101
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets mål var att med utgångspunkt från ett antal mobility management åtgärder ta fram en kostnadseffektiv metod för att utvärdera minskad energianvändning från persontransporterna till och från ett demonstrationsområde. Projektet har identifierat det gröna parkeringsköpets potential för att minska energianvändningen i stadens transportstruktur. Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet om 40 procent minskning av pendlingstrafik med bil. Det kräver dock att samtliga åtgärder i det gröna parkeringsköpet genomförs och att kommunikationsplanen och informationsåtgärder gentemot arbetstagaren och resenären ges hög prioritet.
Item type:

Powered by Koha